background

Coöperatieve Jacht- en Visserijvereniging 'De Goede Vangst'

De Goede Vangst

Visdocumenten Vinkeveense Plassen


Per 1 januari 2021 is het op de Vinkeveense Plassen alleen nog toegestaan te vissen met een (extra) Vispas van de Algemene Weesper Hengelaars Bond (A.H.W.B.). Bent u geen lid van de AWHB of neemt u geen extra Vispas bij ons af, dan dient u dit tijdig te regelen voor het nieuwe kalenderjaar.


Tevens is het toegestaan om met een dag of week vergunning van "De Goede Vangst" te vissen op de Vinkeveense Plassen.

doc picture

Voor het vissen op de Vinkeveense Plassen dient men in het bezit te zijn van een van de volgende documenten:

  • Een dag (€ 5,00) of een week (€15,00) vergunning van de Coöperatieve Jacht en Visserijvereniging 'De Goede Vangst'. Klik hier voor een voorbeeld.
  • Vispas van de A.W.H.B.. Dit document is nodig voor personen van 14 jaar en ouder.
  • Jeugdvispas van bovengenoemde hengelsportvereniging voor personen t/m 13 jaar.


Bovenstaande documenten zijn alleen geldig als deze juist en volledig zijn ingevuld.


De Vinkeveense plassen zijn niet ingebracht in de landelijke lijst van viswateren, dus een andere Vispas dan de hierboven genoemde geeft geen recht tot het vissen op de Vinkeveense Plassen.


De vergunningen gelden niet voor gebieden waar met borden is aangegeven dat het verboden is om te vissen.


Voor de locaties van de geldigheid van uw visvergunning kunt us kijken op de Visplanner.