background

Coöperatieve Jacht- en Visserijvereniging 'De Goede Vangst'

De Goede Vangst

Er is een speciale kaart ontwikkeld van de Vinkeveense plassen die door de hulpdiensten wordt gebruikt wanneer er sprake is van een noodgeval.

Het is eigenlijk gewoon een plassenkaart, maar er zit een speciaal raster over heen. Deze kaart is voor de hulpdiensten handig en praktisch om mee te werken.

Op deze plassenkaart staan allemaal rode lijnen die samen vakken vormen met nummers er in. Er zijn centrale punten uitgekozen in het plassengebied waar vanuit de vakken zijn opgesteld.

Een voorbeeld van een centraal punt is de starttoren. De lijnen van de vakken volgen de natuurlijke lijnen zoals de brug van Klinkhamer en de brug van de provinciale weg. Deze kaart is niet moeilijk te begrijpen.

De vakken hebben allemaal een nummer gekregen. Deze nummers zijn voor de hulpdiensten erg belangrijk. Wanneer er hulp nodig is en er gebeld wordt met 112 is het belangrijk dat er aangegeven wordt in welk vak men zit.

Het is ideaal als het nummer van het vak door gegeven wordt bijvoorbeeld 'P1' en ook of dit bijvoorbeeld aan de oostkant van het vak is. Alleen het nummer doorgeven van het vak is ook al prima. Het is handig om zoveel mogelijk duidelijke informatie te geven aan de meldkamer waar je precies bent. De hulpdiensten hoeven dan al een heel stuk minder te zoeken.

Op het moment dat u niet per auto bereikbaar bent voor de ambulance wordt door de meldkamer de boot van de brandweer gealarmeerd om de ambulance bij u te krijgen.

Vanwege zorgen over de waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen, organiseert De Ronde Venen een minisymposium.


Het waterschap, de belangenvereniging van hengelaars, biologen, ondernemers en de gemeente gaan met elkaar in gesprek over de onduidelijkheid rond de defosfatering en de gevolgen daarvan.


Door de gemeenteraad is een motie aangenomen waarin zij het college de opdracht geeft om onderzoek te doen naar de kwaliteit van het water in de Vinkeveense Plassen. ,,Er moet duidelijkheid komen over de defosfatering en de consequenties die dat met zich meebrengt'', stelt wethouder Anco Goldhoorn. ,,Een aantal zaken is wettelijk verplicht, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Wat de gevolgen van deze verplichtingen voor het watermilieu en voor de visstand zijn gaan we bepreken.'' Lees verder