Het beheersbaar houden van de jacht en visserij en het in stand houden van de visstand in het plassen gebied. Dit bereiken we onder andere door het uitzetten van vis, afgeven van visvergunningen voor het vissen en de controle op sport en beroepsvisserij. Misstanden, bijvoorbeeld stropers, melden we aan de overheid die hierop passende maatregelen treft.

WP_20150604_004