De Goede Vangst heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met de A.W.H.B., diverse visuitzettingen uitgevoerd.

In 2015 zijn er circa 13.000 jonge snoekbaarsjes uitgezet om de stand van deze vis weer te verbeteren. Dit betrof broed van het zelfde jaar en wij hopen dat een groot deel van deze vis weer tot wasdom zal komen in ons water. Foto’s van deze visjes treft u op de website aan.

Ook heeft De Goede Vangst, de A.W.H.B. en een vijftal Vinkeveense sportvisserij bedrijven in 2016 circa 1.000 kg aan grote voorn en brasem uitgezet.

Met deze gezamenlijke actie willen wij bereiken dat er weer meer aanwas van voorn en brasem komt. Het betrof hier allemaal grote geslachtsrijpe vissen die ruim voor het paai seizoen zijn uitgezet. Uit terugmeldingen is gebleken dat deze vis zich in zeer korte tijd over de Vinkeveense plassen heeft verspreid.

WP_20150604_004
WP_20150604_005